SBP2019年2月巴尔地摩-美国钱币#4
预展日期 2019年2月24日-26日
拍卖日期 2019-03-01 07:00:00
拍卖地点 BALTIMORE CONVENTION CENTER#341
成交率 0%
成交金额 0
专场介绍 SBP2019年2月巴尔地摩-美国钱币#4,将于当地时间2月28日19:00(北京时间3月1日)进行,本场共196件拍品。亮点包括1859-O自由帽双鹰金币、1802/1戴帽半身像半鹰金币、1912印第安1/4鹰金币等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 拍品估价 状态

1849-D Gold Dollar. AU-55 (NGC).

无评级

世界钱币

3001

2000 预展 关注 代拍

1852 Gold Dollar. MS-66+ (PCGS).

无评级

世界钱币

3002

5500 预展 关注 代拍

1852 Gold Dollar. MS-65+ (NGC).

无评级

世界钱币

3003

2800 预展 关注 代拍

1853 Gold Dollar. MS-65 (PCGS).

无评级

世界钱币

3004

1200 预展 关注 代拍

1853-O Gold Dollar. Winter-1. MS-65 (NGC).

无评级

世界钱币

3005

3750 预展 关注 代拍

1854-S Gold Dollar. AU-58 (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

3006

1250 预展 关注 代拍

1855 Gold Dollar. Type II. MS-64 (NGC).

无评级

世界钱币

3007

5500 预展 关注 代拍

1882 Gold Dollar. MS-68 (NGC).

无评级

世界钱币

3008

6500 预展 关注 代拍

1834 Classic Head Quarter Eagle. McCloskey-1. Small Head, Large Arrowheads. AU-58 (NGC).

无评级

世界钱币

3009

1000 预展 关注 代拍

1836 Classic Head Quarter Eagle. McCloskey-2. Head of 1835, Script 8. AU-58 (PCGS).

无评级

世界钱币

3010

1350 预展 关注 代拍

1845-O Liberty Head Quarter Eagle. Winter-1, the only known dies. EF Details--Cleaned (PCGS).

无评级

世界钱币

3011

1250 预展 关注 代拍

1855 Liberty Head Quarter Eagle. MS-63 (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

3012

1400 预展 关注 代拍

1858-C Liberty Head Quarter Eagle. AU-58 (NGC). CAC.

无评级

世界钱币

3013

3500 预展 关注 代拍

1860-S Liberty Head Quarter Eagle. AU-53 (NGC).

无评级

世界钱币

3014

1000 预展 关注 代拍

1873-S Liberty Head Quarter Eagle. MS-63 (NGC). CAC.

无评级

世界钱币

3015

4000 预展 关注 代拍

1882 Liberty Head Quarter Eagle. MS-64+ (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

3016

6000 预展 关注 代拍

1892 Liberty Head Quarter Eagle. MS-65 (PCGS).

无评级

世界钱币

3017

7500 预展 关注 代拍

1900 Liberty Head Quarter Eagle. Proof-64 Cameo (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

3018

6000 预展 关注 代拍

1903 Liberty Head Quarter Eagle. MS-65 (NGC). CAC. OH.

无评级

世界钱币

3019

900 预展 关注 代拍

1904 Liberty Head Quarter Eagle. MS-67+ (PCGS).

无评级

世界钱币

3020

3250 预展 关注 代拍
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计10页