SBP2017年8月ANA-世界钱币#2
预展日期 2017年7月30日-8月4日
拍卖日期 2017-08-04 23:30:00
拍卖地点 科罗拉多州会议中心
成交率 85%
成交金额 1594892
专场介绍 SBP2017年8月丹佛ANA-世界钱币专场#2,将于当地时间8月4日9:30点(北京时间8月4日晚)进行,本场共计拍品545件。亮点包括1902-R意大利20里拉、委内瑞拉1/2 Bolivar、1777年俄罗斯大公爵帕夫洛维奇奖章等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

GUATEMALA. 8 Reales, 1757-J. Ferdinand VI (1746-60). NGC AU-58.

无评级

外国钱币

21001

0 流拍 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1758-J. Ferdinand VI (1746-60). NGC MS-62.

无评级

外国钱币

21002

3643 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1764-P. Charles III (1759-88). NGC AU-55.

无评级

外国钱币

21003

3525 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1768-P. Charles III (1759-88). NGC AU-55.

无评级

外国钱币

21004

1763 成交 关注

GUATEMALA. 4 Reales, 1772-P. Antigua Mint. Charles III (1759-88). NGC EF-45.

无评级

外国钱币

21005

3760 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1777-P. Charles III (1759-88). NGC AU-55.

无评级

外国钱币

21006

1528 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1778-P. Charles III (1759-88). NGC AU-50.

无评级

外国钱币

21007

1234 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1779-P. Charles III (1759-88). NGC AU-58.

无评级

外国钱币

21008

1763 成交 关注

GUATEMALA. 8 Escudos, 1789-M. NGC EF-45.

无评级

外国钱币

21009

7638 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1789-M. Charles IV (1788-1808). NGC AU-53.

无评级

外国钱币

21010

1645 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1789-M. Charles IV (1788-1808). NGC AU-55.

无评级

外国钱币

21011

705 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1790-M. Charles IV (1788-1808). NGC AU-53.

无评级

外国钱币

21012

1880 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1791-M. Charles IV (1788-1808). NGC MS-62.

无评级

外国钱币

21013

1763 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1795/4-M. Charles IV (1788-1808). NGC MS-62.

无评级

外国钱币

21014

1410 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1796-M. Charles IV (1788-1808). NGC MS-62.

无评级

外国钱币

21015

1175 成交 关注

GUATEMALA. Escudo, 1801-M. NGC AU-50.

无评级

外国钱币

21016

2350 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1802-M. Charles IV (1788-1808). NGC AU-58.

无评级

外国钱币

21017

764 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1803-M. Charles IV (1788-1808). NGC AU-58.

无评级

外国钱币

21018

1058 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1805-M. Charles IV (1788-1808). NGC MS-62.

无评级

外国钱币

21019

1116 成交 关注

GUATEMALA. 8 Reales, 1807-M. Charles IV (1788-1808). NGC MS-62.

无评级

外国钱币

21020

1528 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计28页