Lot:3099  1988年熊猫纪念金币12盎司 YT 98

进入专场

拍品分类 现代币>1988年>熊猫纪念>金币>12盎司 品相
拍品估价 RMB 90000 成交价 RMB 126500
拍卖专场 上海华宇2019年12月-钱币专场 拍卖公司 上海华宇
开拍日期 2019-12-01 09:30:00 结标日期 2019-12-01 15:30:00 拍卖状态 成交
拍品描述 1988年熊猫12盎司精制金币,实铸量1650枚,带原盒、证,YT Grading 98