Lot:3098  1988年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 69

进入专场

拍品分类 现代币>1988年>熊猫纪念>金币>1盎司 品相 PCGS MS69
拍品估价 RMB 8000 成交价 RMB 11270
拍卖专场 上海华宇2019年12月-钱币专场 拍卖公司 上海华宇
开拍日期 2019-12-01 09:30:00 结标日期 2019-12-01 15:30:00 拍卖状态 成交
拍品描述 1988年熊猫1盎司普制金币,PCGS MS 69