SBP2020年5月香港-中国现代币
预展日期 2020年4月27日-5月3日
拍卖日期 2020-05-05 10:00:00
拍卖地点 SBP香港办公室
成交率 95%
成交金额 1488872
专场介绍 SBP2020年5月香港十周年年庆-现代币部分,于5月5日在SBP香港办公室举行,本场共192件拍品,亮点包括1989年龙凤2盎司金币、1989年龙凤2克银币、1979年国际儿童年1盎司金币、1992年中国古代科技发明铂币全套等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1982年熊猫纪念金币全套4枚 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41001

6600 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 69

评级币 MS69

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41002

6600 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 69

评级币 MS69

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41003

7200 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41004

4320 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41005

3840 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41006

3840 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41007

3840 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41008

4080 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41009

4080 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41010

3600 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

41011

3840 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 69

评级币 MS69

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

41012

2040 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 69

评级币 MS69

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

41013

2040 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 69

评级币 MS69

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

41014

2160 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 67

评级币 MS67

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

41015

1860 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

41016

1920 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1/2盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

41017

1020 成交 关注

1984年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1984年>熊猫纪念>金币>1盎司

41018

1920 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 69

评级币 PF69

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

41019

1020 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 69

评级币 PF69

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

41020

1020 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计10页