SBP2018年6月巴尔地摩#1-美国钱币
预展日期 2018年6月19日-20日
拍卖日期 2018-06-22 06:00:00
拍卖地点 BALTIMORE CONVENTION CENTER#308
成交率 98%
成交金额 2716992
专场介绍 SBP2018年6月巴尔地摩-美国钱币#1,将于当地时间6月21日18点(北京时间6月22日)进行,本场共383件拍品。亮点包括1861-S自由帽双鹰金币、1924-S圣高登双鹰金币、1908印第安像半鹰金币等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1849 Gold Dollar. Close Wreath. MS-65 (PCGS).

无评级

外国钱币

1

5280 成交 关注

1853-O Gold Dollar. MS-62 (NGC).

无评级

外国钱币

2

1920 成交 关注

1855 Gold Dollar. Type II. MS-64 (PCGS). Gold Shield Holder.

无评级

外国钱币

3

0 流拍 关注

1855-C Gold Dollar. AU-53 (PCGS).

无评级

外国钱币

4

6600 成交 关注

1855-O Gold Dollar. AU-55 (PCGS).

无评级

外国钱币

5

2400 成交 关注

1856-D Gold Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS).

无评级

外国钱币

6

6600 成交 关注

1856-S Gold Dollar. AU-58 (PCGS).

无评级

外国钱币

7

5400 成交 关注

1857-C Gold Dollar. AU Details--Ex Jewelry (PCGS).

无评级

外国钱币

8

2160 成交 关注

1857-D Gold Dollar. AU-53 (PCGS).

无评级

外国钱币

9

4320 成交 关注

1858-D Gold Dollar. AU Details--Bent (PCGS).

无评级

外国钱币

10

1680 成交 关注

1858-S Gold Dollar. AU-55 (PCGS).

无评级

外国钱币

11

1800 成交 关注

1859-C Gold Dollar. AU Details--Cleaned (PCGS).

无评级

外国钱币

12

4800 成交 关注

1859-D Gold Dollar. AU-55 (PCGS).

无评级

外国钱币

13

4560 成交 关注

1859-S Gold Dollar. AU-58 (PCGS).

无评级

外国钱币

14

1800 成交 关注

1860 Gold Dollar. MS-64 (PCGS).

无评级

外国钱币

15

1680 成交 关注

1860-S Gold Dollar. AU-55 (PCGS).

无评级

外国钱币

16

1140 成交 关注

1876 Gold Dollar. MS-64 * PL (NGC). CAC.

无评级

外国钱币

17

4320 成交 关注

1879 Gold Dollar. MS-65 (NGC).

无评级

外国钱币

18

1680 成交 关注

1883 Gold Dollar. MS-65+ (PCGS).

无评级

外国钱币

19

1200 成交 关注

1886 Gold Dollar. MS-65 (PCGS).

无评级

外国钱币

20

1080 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计20页