SBP2011年8月香港-现代币
预展日期 2011年8月20日-21日
拍卖日期 2011-08-24 13:00:00
拍卖地点 香港美丽华酒店
成交率 100%
成交金额 4408164
专场介绍 SBP2011年香港夏拍-外国钱币专场于8月24日举行,全场共368件拍品,其中中华人民共和国成立60周年金币316,675美元成交、1999年熊猫公斤金286,800美元成交、毛泽东诞辰100周年5oz167,300美元成交。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

CHINA. 450 Yuan, 1979.

无评级

现代币

90001

3585 成交 关注

CHINA. 450 Yuan, 1979.

无评级

现代币

90002

3585 成交 关注

CHINA. 4 Piece Gold Proof Set, ND (1979).

无评级

现代币

90003

5079 成交 关注

CHINA. 4 Piece Gold Proof Set, ND (1979).

无评级

现代币

90004

5676 成交 关注

CHINA. 4 Piece Gold Proof Set, ND (1979).

无评级

现代币

90005

5676 成交 关注

CHINA. 35 Yuan, 1979.

无评级

现代币

90006

10158 成交 关注

CHINA. 35 Yuan, 1979.

无评级

现代币

90007

1195 成交 关注

CHINA. 35 Yuan, 1979.

无评级

现代币

90008

1315 成交 关注

CHINA. Lot of (2) Modern Proofs, 1979 & 1984.

无评级

现代币

90009

1434 成交 关注

CHINA. 250 Yuan, 1980.

无评级

现代币

90010

1052 成交 关注

CHINA. 30 Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90011

2689 成交 关注

CHINA. 30 Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90012

3585 成交 关注

CHINA. 30 Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90013

3585 成交 关注

CHINA. 30 Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90014

3585 成交 关注

CHINA. 15 Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90015

1673 成交 关注

CHINA. Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90016

1554 成交 关注

CHINA. Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90017

1554 成交 关注

CHINA. Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90018

1673 成交 关注

CHINA. Yuan Piefort, 1980.

无评级

现代币

90019

956 成交 关注

CHINA. 7 Piece Mint Set, 1980.

无评级

现代币

90020

717 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计25页