CHINA. 500 Yuan, 1993.

CHINA.

50000 - 70000
1993年毛泽东诞辰100周年纪念金币5盎司 NGC PF 66

1993年毛泽

10000 - 15000
CHINA. 100 Yuan, 1993.

CHINA.

1500 - 2000
CHINA. 100 Yuan, 1993.

CHINA.

2000 - 2500
CHINA. 100 Yuan, 1993.

CHINA.

5000 - 6000
CHINA. 100 Yuan, 1993.

CHINA.

13000 - 15000
CHINA. 100 Yuan, 1993.

CHINA.

13000 - 15000
CHINA. 50 Yuan, 1993.

CHINA.

900 - 1100
CHINA. 50 Yuan, 1993.

CHINA.

2000 - 3000
CHINA. 50 Yuan, 1993.

CHINA.

4000 - 5000
CHINA. 50 Yuan, 1993.

CHINA.

4000 - 5000
CHINA. 10 Yuan, 1993.

CHINA.

300 - 400
CHINA. 10 Yuan, 1993.

CHINA.

100 - 150
CHINA. 2 Piece Peacock Set, 1993.

CHINA.

5000 - 7000
CHINA. 3 Piece Peacock Proof Set, 1993.

CHINA.

15000 - 20000
CHINA. Inventions & Discoveries: The Yin Yang Collection Silver Proof Set, 1992-93.

CHINA.

3500 - 4500
CHINA. 4 Piece Great Women of China Set, 1992.

CHINA.

200 - 300
CHINA. 25 Yuan, 1992.

CHINA.

400 - 500
CHINA. 50 Yuan, 1992.

CHINA.

700 - 1000
CHINA. 50 Yuan, 1992. Lunar series, Year of the Monkey.

CHINA.

3000 - 4000
CHINA. 50 Yuan Proof, 1992.

CHINA.

2000 - 2500
CHINA. 100 Yuan, 1992.

CHINA.

9500 - 11000
CHINA. 100 Yuan, 1992.

CHINA.

10000 - 12000
CHINA. 100 Yuan, 1992.

CHINA.

1500 - 2000
CHINA. 100 Yuan, 1992.

CHINA.

400 - 600
CHINA. 200 Yuan (Kilo), 1992.

CHINA.

10000 - 15000
CHINA. 200 Yuan (Kilo), 1992.

CHINA.

15000 - 20000
CHINA. 200 Yuan (Kilo), 1992.

CHINA.

15000 - 20000
CHINA. Lot of (30) 10 Yuan, 1991.

CHINA.

3000 - 4000
CHINA. Lot of (2) 10 Yuan, 1991 & 1996.

CHINA.

175 - 250

Lot:90274  1993年熊猫纪念金币5盎司 NGC PF 69

进入专场

拍品分类 现代币>1993年>熊猫纪念>金币>5盎司 品相 NGC PF69
拍品估价 USD 40000 - 60000 成交价 USD 89625
拍卖专场 SBP2011年8月香港-现代币 拍卖公司 SBP
开拍日期 2011-08-24 13:00:00 结标日期 2011-08-24 18:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 1993年熊猫纪念金币5盎司 NGC PF 69

CHINA. 1,000 Yuan, 1993.Fr-B2; KM-482. Panda series. Serial number 4 from a mintage of only 99 pieces.NGC PROOF-69 ULTRA CAMEO.