Lot:19112704  宣统二年大清银币壹圆 NGC MS 64

进入专场

拍品分类 机制银币>大清中央>宣统二年>大清银币>壹圆 品相 NGC MS64
拍品估价 RMB 14500 成交价 RMB 290400
拍卖专场 华夏古泉网拍每周精选-机制币/金银锭 拍卖公司 华夏古泉
开拍日期 2019-11-27 结标日期 2019-11-27 拍卖状态 成交
拍品描述 sh-19-1127-109,NGC/MS64 宣统年造大清银币壹圆 海外老藏家旧藏五彩包浆,NGC/MS64 宣统年造大清银币壹圆 海外老藏家旧藏五彩包浆