Lot:3057  1987年熊猫纪念金币12盎司 YT 97

进入专场

拍品分类 现代币>1987年>熊猫纪念>金币>12盎司 品相
拍品估价 RMB 80000 成交价 RMB 113850
拍卖专场 上海华宇2019年6月-钱币专场 拍卖公司 上海华宇
开拍日期 2019-06-16 10:00:00 结标日期 2019-06-16 15:30:00 拍卖状态 成交
拍品描述 1987年熊猫12盎司精制金币,实铸量2447枚,YT Grading 97