Lot:1153  1995年麒麟纪念金币1/4盎司 NGC PF 69

进入专场

拍品分类 现代币>1995年>麒麟纪念>金币>1/4盎司 品相 NGC PF69
拍品估价 JPY 40000 成交价 JPY 73128
拍卖专场 环球2019年1月-钱币(#15) 拍卖公司 日本环球
开拍日期 2019-01-19 09:00:00 结标日期 2019-01-20 18:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 中华人民共和国 People‘s Republic of China 25元(Yuan) 1995 NGC-PF69 Ultra Cameo Proof。Fr-B14 KM-798 ユニコーン 1/4oz金貨 製造5000枚 <br>NGC-PF69 Ultra Cameo