Lot:4085  1982年第十二届世界杯足球赛纪念金币1/4盎司 NGC PF 70

进入专场

拍品分类 现代币>1982年>第十二届世界杯足球赛纪念>金币>1/4盎司 品相 NGC PF70
拍品估价 THB 150000 成交价 THB 245700
拍卖专场 ESC2018年11月曼谷拍卖(#51)-中国钱币 拍卖公司 ESC
开拍日期 2018-11-30 09:30:00 结标日期 2018-12-02 19:30:00 拍卖状态 成交
拍品描述 1982年第十二届世界杯足球赛纪念金币1/4盎司 NGC PF 70

China PR.; 1982, "World cup Football", gold proof $200, KM#61, weight 8.47 gms, gold 0.2497 oz. AGW, low mintage 1261 pcs, rare, original UNC.(1) NGC PF70 Ultra Cameo