Lot:3456  1951年一版币壹万圆骆驼队 PCGS BG EF 40

进入专场

拍品分类 纸钞 品相 PCGS BG EF40
拍品估价 RMB 120000 成交价 RMB 207000
拍卖专场 上海华宇2018年秋拍-钱币专场 拍卖公司 上海华宇
开拍日期 2018-12-16 10:00:00 结标日期 2018-12-16 15:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 1951年第一套人民币壹万圆骆驼队,PCGS 40 Details