Lot:735  广东省造光绪元宝喜敦一组 NGC PF 62

进入专场

拍品分类 机制银币>地方省造>广东省造>光绪元宝>七钱二分>喜敦 品相 NGC PF62
拍品估价 HKD 500000 成交价 HKD 590000
拍卖专场 珍稀2018年香港夏拍-钱币专场 拍卖公司 香港珍稀
开拍日期 2018-08-07 18:00:00 结标日期 2018-08-08 20:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 广东省造光绪元宝精铸希顿版三分六、七分二、一钱四分四、三钱六、七钱二样币全套五枚,极难得一见,藏家梦寐以求;Kwang-Tung Province, set of 5pcs Heaton Mint Kuang Hsu Silver 5C, 10C, 20C, 50C & Dollar, ND (1891). SOLD AS IS/NO RETURN. A dream set for all collectors. NGC PF61, PF62 (3) & PF64 (5pcs)