Lot:971  奉天省造光绪24年一圆小嘴龙 NGC AU 58

进入专场

拍品分类 机制银币>地方省造>奉天省造>光绪24年>一圆>小嘴龙 品相 NGC AU58
拍品估价 EUR 5000 成交价 EUR 8700
拍卖专场 海德堡2018年5月#74-中国钱币 拍卖公司 Heidelberger
开拍日期 2018-05-15 16:30:00 结标日期 2018-05-16 23:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 奉天省造光绪24年一圆小嘴龙 NGC AU 58

Lot 971.ÜBRIGES AUSLAND. CHINA -FENGTIEN. 1 Dollar Jahr 24 = 1898. Dav. 159, Yeo. 87 NGC AU 58, vz+,Starting price: 5000 EUR