Lot:924  战国布币尖足布兹氏半 上美品

进入专场

拍品分类 古钱>先秦>战国布币>尖足布>兹氏半 品相 上美品
拍品估价 RMB 1000 成交价 RMB 0
拍卖专场 上海泛华2017年五周年-古钱 纸钞 拍卖公司 上海泛华
开拍日期 2017-09-10 09:30:00 结标日期 2017-09-10 18:30:00 拍卖状态 流拍
拍品描述 “兹氏半”半尖足布一枚,高55mm,上美品