รัฐบาทไทย คศ ๒๐๐๐ หมายเลข ๑ ตอง ๑ ถึง ๙ และ ๑๒๓๔๕๖๗2000年泰国银行1000铢。Choice About Uncirculated to Choic

รัฐบาทไ

5000 - 6000
1982年阿联酋中央银行5迪拉姆样票。PMG Choice Uncirculated 64 Net. Previously Mounted.

1982年阿联

900 - 1200
1982年阿拉伯联合酋长国中央银行5 & 10迪拉姆。序号8。Gem Uncirculated.

1982年阿拉

300 - 500
2013年阿拉伯联合酋长国中央银行20里亚尔。序号8。About Uncirculated.

2013年阿拉

300 - 500
越南,不同银行,不同面值。Choice Uncirculated.

越南,不同银行

1500 - 2000
1964年越南民主共和国国家银行1盾,样票。PMG Superb Gem Uncirculated 67 EPQ.

1964年越南

600 - 1000
1975年越南共和国国家银行5000盾,样票。PMG Choice Uncirculated 64.

1975年越南

600 - 1000
1975年越南国家银行10,000盾样票。PCGS Superb Gem New 67 PPQ.

1975年越南

900 - 1200
1975年越南社会主义共和国国家银行10,000盾,样票。PCGS Gem New 66 PPQ.

1975年越南

700 - 1000
1948年印度新金山中国渣打银行拾圆。PMG About Uncirculated 55 EPQ.

1948年印度

1000 - 1500
รัฐบาลไทย คศ ๑๙๔๒/๑๙๔๔ แบงค์ตัวอย่าง Mi Hon1942-44年泰国日本干预时期1铢,样票。Uncirculated.

รัฐบาลไ

1000 - 1500
民国四十九至五十年台湾银行一圆至一佰圆单面样张。Uncirculated.

民国四十九至五

1000 - 2000
1958年敍利亚中央银行500镑样票。Uncirculated.

1958年敍利

800 - 1250
1925年海峡殖民地肋屿押国库银票一佰圆。PMG Very Fine 30 Net. Retouched.

1925年海峡

20000 - 30000
1916年海峡殖民地政府一佰圆 PMG Choice F 15

1916年海峡

30000 - 50000
1901-24年海峡殖民地伍圆,样票。PCGS Very Fine 30.

1901-24

2000 - 3000
1999年新加坡货币发行局贰圆至一佰圆。Choice Uncirculated.

1999年新加

400 - 600
1997年新加坡货币发行局伍拾圆。PMG Gem Uncirculated 65 EPQ to Superb Gem Uncirculated 67 EPQ.

1997年新加

1250 - 1750
1994年新加坡货币发行局伍拾圆。Uncirculated.

1994年新加

1000 - 1500
1990、1992年新加坡货币发行局贰圆。未裁剪。全新。Gem Uncirculated.

1990、19

400 - 600
1984年新加坡货币发行局一仟圆。替补劵。PCGS GSG Gem Uncirculated 65 OPQ.

1984年新加

2000 - 3000
1984年新加坡货币发行局一仟圆。PCGS GSG Choice Uncirculated 64 OPQ.

1984年新加

2000 - 3000
1984年新加坡货币发行局一仟圆。PCGS GSG Gem Uncirculated 65 OPQ.

1984年新加

1000 - 2000
1984年新加坡货币发行局一仟圆。PMG Gem Uncirculated 66 EPQ.

1984年新加

1200 - 1500

Lot:50158  รัฐบาลไทย. แบงค์แบบญี่ปุ่น ปี คศ ๑๙๔๓ 100 บาท. ไม่ได้นำออกมาใช้1943年泰国二战日本干预时期100铢。PMG Choice Uncirc

进入专场

拍品分类 外国钱币 品相
拍品估价 USD 500 - 700 成交价 USD 1080
拍卖专场 SBP2017年8月香港-中国/世界纸钞 拍卖公司 SBP
开拍日期 2017-08-14 10:00:00 结标日期 2017-08-14 17:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 รัฐบาลไทย. แบงค์แบบญี่ปุ่น ปี คศ ๑๙๔๓ 100 บาท. ไม่ได้นำออกมาใช้1943年泰国二战日本干预时期100铢。PMG Choice Uncirculated 64 EPQ.THAILAND. Japanese Intervention. 100 Baht, ND (1943). P-51r. Remainder. PMG Choice Uncirculated 64 EPQ.รัฐบาลไทย. แบงค์แบบญี่ปุ่น ปี คศ ๑๙๔๓ 100 บาท. ไม่ได้นำออกมาใช้ พิมพ์ มิตซุน ญี่ปุ่น ไม่มีหมวดเลขหรือลายเซ็น。หลังแดง. แบบที่ ๕.<br />无序列号及签名的库存票。裁切稍有缺憾,失GEM级。<br />