Lot:60093  宣统年造大清银币壹圆宣三 NGC MS 62

进入专场

拍品分类 机制银币>大清中央>宣统年造>大清银币>壹圆>宣三 品相 NGC MS62
拍品估价 USD 2000 - 2500 成交价 USD 3240
拍卖专场 SBP2017年香港夏拍-香港钱币 机制币 古钱 银锭 拍卖公司 SBP
开拍日期 2017-08-15 13:00:00 结标日期 2017-08-15 18:00:00 拍卖状态 成交
拍品描述 宣统三年大清银币一圆。NGC MS-62.CHINA. Dollar, Year 3 (1911). NGC MS-62.无点。轻微烟灰色包浆,诱人光泽。<br />