Trigo2019年10月吉隆坡-钱币专场
预展日期 2019年10月22日-23日
拍卖日期 2019-10-24 11:00:00
拍卖地点 八打灵再也希尔顿酒店
成交率 66%
成交金额 1751600
专场介绍 Trigo2019年10月钱币专场,将于当地时间10月24日举行在吉隆坡八打灵再也希尔顿酒店,本场共1123件拍品,亮点包括1922年香港上海汇丰银行拾圆样票、1909年上海荷兰银行伍圆、马来西亚50林吉特一组等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

Hong Kong 1961-71, 1 Cent (KNB16a) PMG 67EPQ

无评级

纸钞

1

0 流拍 关注

Hong Kong 1961-65, 10 Cents (KNB18) PMG 66EPQ

无评级

纸钞

2

0 流拍 关注

Hong Kong 1992 & 1961, 1 Cent PMG 65EPQ, 5 & 10 Cents PCGS 67PPQ. Total 3pcs

无评级

纸钞

3

0 流拍 关注

Hong Kong 1959, $1 (KNB19)S/no. 6U 286677 PMG 64UNC

无评级

纸钞

4

0 流拍 关注

Hong Kong 1959, $1 (P324Ab) S/no. 6N 435184-185 PMG 66EPQ (2pcs)

无评级

纸钞

5

0 流拍 关注

Hong Kong 1935, $1 (P172c) S/no. F 294 286 PCGS 58PPQ

无评级

纸钞

6

0 流拍 关注

Hong Kong 1969, HSBC $500 (KNB710:P179f) S/no. L 499951 PMG 30VF

无评级

纸钞

7

748 成交 关注

Hong Kong 1968, $500 (KNB71n:P179e) S/no. K 507112 PMG 64UNC

无评级

纸钞

8

0 流拍 关注

Hong Kong 1941, Chtd Bank $5 (P54b:KNB33g-h) S/no. S/F 711270 PMG 25VF

无评级

纸钞

9

1380 成交 关注

Hong Kong 1967,71,75, HSBC $5 (KNB68) UNC (3pcs)

无评级

纸钞

10

161 成交 关注

Hong Kong 1965, HSBC $5 (KNB68) S/no. 125463 BQ PMG 66EPQ

无评级

纸钞

11

276 成交 关注

Hong Kong 1971, HSBC $5 (P181d) S/no. 788888 DQ PMG 65EPQ

无评级

纸钞

12

460 成交 关注

Hong Kong 1983, HSBC $50,$100 (KNB72L-74g) S/no. A/6 073938-939, ZC 319627 UNC (3pcs)

无评级

纸钞

13

391 成交 关注

Hong Kong 1994, BOC $20-$1000 (KNB1-5) Last 2 digit match no. 32 AU-UNC light foxing (5pcs)

无评级

纸钞

14

1725 成交 关注

Hong Kong 1997, HSBC $20-$1000 (KNB87-91) AU-UNC (5pcs)

无评级

纸钞

15

1380 成交 关注

Hong Kong 1980, Chartered Bank $10 (P77) S/no. AF 293323 PMG 25VF

无评级

纸钞

16

115 成交 关注

Hong Kong 1980, Chartered Bank $10 (KNB52) S/no. V 961041 PMG 66EPQ

无评级

纸钞

17

0 流拍 关注

Hong Kong 1970-75, Chartered Bank $50 (P75a) S/no. B 0943602 PMG 65EPQ

无评级

纸钞

18

2760 成交 关注

Hong Kong 1982, Chartered Bank $50 (KNB53) S/no. C 444803 PMG 67EPQ

无评级

纸钞

19

575 成交 关注

Hong Kong 1947, 100 Dollars (P176e:KNB66) S/no. D 200275 PMG 55EPQ

无评级

纸钞

20

9200 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计57页