SBP2019年8月ANA#2-美国钱币
预展日期 2019年8月8日-8月12日
拍卖日期 2019-08-14 00:00:00
拍卖地点 斯蒂芬会议中心 Room 14
成交率 78%
成交金额 700878
专场介绍 SBP2019年8月ANA#2美国钱币,将于当地时间8月13日11点(北京时间24日0点)进行,本场共计365件拍品。亮点包括1914年水牛镍币、1919-S水牛镍币、1826年带帽女神像半美元、1874年3美分镍币等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1872 Indian Cent. Bold N. MS-65 RB (PCGS).

无评级

世界钱币

1021

2160 成交 关注

1873 Indian Cent. Close 3. MS-65 RB (PCGS).

无评级

世界钱币

1022

1680 成交 关注

1874 Indian Cent. MS-65 RD (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

1023

2640 成交 关注

1880 Indian Cent. Proof-67 RB Cameo (NGC).

无评级

世界钱币

1024

0 流拍 关注

1880 Indian Cent. MS-66 RB (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

1025

3360 成交 关注

1884 Indian Cent. MS-65 RD (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

1026

1560 成交 关注

1885 Indian Cent. Proof-68 RB (NGC).

无评级

世界钱币

1027

3600 成交 关注

1885 Indian Cent. MS-66 RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1028

0 流拍 关注

1885 Indian Cent. MS-65 RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1029

1140 成交 关注

1886 Indian Cent. Variety 1. MS-65 RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1030

2640 成交 关注

1887 Indian Cent. MS-66 RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1031

10200 成交 关注

1891 Indian Cent. MS-65 RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1032

1140 成交 关注

1892 Indian Cent. MS-66+ RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1033

2640 成交 关注

1894/1894 Indian Cent. Snow-1, FS-301. Doubled Date. MS-64 RD (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

1034

0 流拍 关注

1896 Indian Cent. Proof-66+ RB (PCGS).

无评级

世界钱币

1035

1380 成交 关注

1899 Indian Cent. MS-67 RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1036

5520 成交 关注

1899 Indian Cent. MS-66+ RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1037

0 流拍 关注

1900 Indian Cent. MS-67 RD (PCGS).

无评级

世界钱币

1038

60 成交 关注

1901 Indian Cent. Proof-67+ RB (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

1039

0 流拍 关注

1901 Indian Cent. MS-67 RB (PCGS).

无评级

世界钱币

1040

1440 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页
每页显示: 共计19页