SBP2019年3月香港-现代币 世界钱币
预展日期 2019年3月18日-24日
拍卖日期 2019-03-27 10:00:00
拍卖地点 香港美丽华酒店
成交率 91%
成交金额 1613736
专场介绍 SBP2019年3月香港现代币、世界钱币专场,将3月27日在香港美丽华酒店举行,本场共674件拍品,亮点包括1989年新中国成立40周年壹圆流通币精制版、1999年熊猫公斤金币、1880年泰国子弹银币全套等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1982年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1盎司

61001

3000 成交 关注

1982年熊猫纪念金币1/4盎司 NGC MS 69

评级币 MS69

现代币>1982年>熊猫纪念>金币>1/4盎司

61002

576 成交 关注

1983年熊猫纪念金币一套 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

61003

3600 成交 关注

1983年熊猫纪念金币一套 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

61004

3360 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1盎司 PCGS MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

61005

1680 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1盎司 完未流通

无评级

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1盎司

61006

1560 成交 关注

1983年熊猫纪念金币1/2盎司 NGC MS 68

评级币 MS68

现代币>1983年>熊猫纪念>金币>1/2盎司

61007

780 成交 关注

1983年熊猫纪念银币27克 NGC PF 68

评级币 PF68

现代币>1983年>熊猫纪念>银币>27克

61008

1740 成交 关注

1984年熊猫纪念金币一套 NGC MS 67

评级币 MS67

现代币>1984年>熊猫纪念>金币>1盎司

61009

2880 成交 关注

1984年熊猫纪念金币1盎司 NGC MS 64

评级币 MS64

现代币>1984年>熊猫纪念>金币>1盎司

61010

1320 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 69

评级币 PF69

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61011

960 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 69

评级币 PF69

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61012

960 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 68

评级币 PF68

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61013

780 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 68

评级币 PF68

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61014

780 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 67

评级币 PF67

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61015

720 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 67

评级币 PF67

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61016

660 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 67

评级币 PF67

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61017

660 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 66

评级币 PF66

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61018

552 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 65

评级币 PF65

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61019

504 成交 关注

1984年熊猫纪念银币27克 NGC PF 65

评级币 PF65

现代币>1984年>熊猫纪念>银币>27克

61020

528 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计33页