SBP2018年8月ANA#7-美国钱币
预展日期 2018年8月10日-8月13日
拍卖日期 2018-08-18 05:00:00
拍卖地点 PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER • ROOM 115A
成交率 94%
成交金额 1941312
专场介绍 SBP2018年8月ANA-美国钱币#7,将于当地时间8月17日17点(北京时间18日)进行,本场共计拍品665件。亮点包括1802/1半鹰金币、1876-CC自由帽双鹰金币、1831-1834克里斯托弗1美元、1855-O自由帽鹰金币等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

1849 Gold Dollar. Open Wreath, With L. Large Head. MS-64 (NGC).

无评级

世界钱币

4001

2640 成交 关注

1850-D Gold Dollar. AU-58 (NGC).

无评级

世界钱币

4002

4320 成交 关注

1851 Gold Dollar. MS-65 (NGC).

无评级

世界钱币

4003

1560 成交 关注

1852 Gold Dollar. MS-65 (PCGS).

无评级

世界钱币

4004

1560 成交 关注

1853-C Gold Dollar. AU-55 (PCGS).

无评级

世界钱币

4005

2160 成交 关注

1853-O Gold Dollar. MS-63 (NGC).

无评级

世界钱币

4006

1800 成交 关注

1854 Gold Dollar. Type I. MS-65 (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

4007

2640 成交 关注

1855 Gold Dollar. Type II. MS-64 (PCGS).

无评级

世界钱币

4008

0 流拍 关注

1855 Gold Dollar. Type II. MS-62 (PCGS). OGH.

无评级

世界钱币

4009

2880 成交 关注

1855 Gold Dollar. Type II. MS-62 (PCGS).

无评级

世界钱币

4010

1560 成交 关注

1855 Gold Dollar. Type II. MS-61 (NGC).

无评级

世界钱币

4011

0 流拍 关注

1855-C Gold Dollar. Type II. AU-50 (NGC).

无评级

世界钱币

4012

0 流拍 关注

1855-C Gold Dollar. Type II. Fine-15 (PCGS). CAC.

无评级

世界钱币

4013

2280 成交 关注

1855-O Gold Dollar. Type II. AU-55 (NGC).

无评级

世界钱币

4014

1920 成交 关注

1856 Gold Dollar. Slant 5. MS-66 (PCGS).

无评级

世界钱币

4015

2640 成交 关注

1856-S Gold Dollar. Type II. FS-501. Repunched Mintmark. AU-58 (NGC).

无评级

世界钱币

4016

0 流拍 关注

1857-C Gold Dollar. AU-58 (NGC).

无评级

世界钱币

4017

0 流拍 关注

1858 Gold Dollar. MS-64 (PCGS).

无评级

世界钱币

4018

1080 成交 关注

1858-S Gold Dollar. MS-61 (PCGS).

无评级

世界钱币

4019

4560 成交 关注

1859-D Gold Dollar. MS-61 (NGC).

无评级

世界钱币

4020

6600 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计34页