SBP2018年3月巴尔地摩-白金之夜#3
预展日期 2018年3月19日-20日
拍卖日期 2018-03-23 07:30:00
拍卖地点 BALTIMORE CONVENTION CENTER#308
成交率 0%
成交金额 0
专场介绍 SBP2018年3月巴尔地摩-白金之夜#3,将于当地时间3月22日18:30(北京时间23日)进行,本场共390件拍品。亮点包括1879年20美元金币、1849年16美元金条、1860-O自由坐半美元、1910年双鹰金币等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 拍品估价 状态

1909 Lincoln Cent. V.D.B. MS-67 RD (PCGS). OGH.

无评级

外国钱币

2001

1000 预展 关注

1909 Lincoln Cent. V.D.B. FS-1101. Doubled Die Obverse. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2002

3000 预展 关注

1909-S Lincoln Cent. V.D.B. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2003

7000 预展 关注

1909 Lincoln Cent. MS-67 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2004

1200 预展 关注

1909-S Lincoln Cent. MS-67 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2005

18000 预展 关注

1909-S/S Lincoln Cent. FS-1502. S/Horizontal S. MS-67 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2006

30000 预展 关注

1910 Lincoln Cent. MS-67 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2007

2000 预展 关注

1910-S Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS). CAC.

无评级

外国钱币

2008

1500 预展 关注

1911 Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS). OGH.

无评级

外国钱币

2009

1000 预展 关注

1911-D Lincoln Cent. MS-66 RD (PCGS).

无评级

外国钱币

2010

1200 预展 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计39页