SBP2011年8月香港-世界钱币
预展日期 2011年8月20日-21日
拍卖日期 2011-08-23 15:00:00
拍卖地点 香港美丽华酒店
成交率 100%
成交金额 687372
专场介绍 SBP2011年香港夏拍-外国钱币专场于8月23日举行,全场共349件拍品,其中1906年大韩光武十年十元77,675美元成交、 1867年香港维多利亚像壹圆29,875美元成交、1892朝鲜开国五百一年五圆26,887美元成交。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

KOREA. Lot of (19) Charms and Amulets, ND.

无评级

外国钱币

70574

926 成交 关注

IRAN. Toman, ND.

无评级

外国钱币

70575

239 成交 关注

ANNAM. Tien, ND (1848-83).

无评级

外国钱币

70601

4183 成交 关注

ANNAM. Tien, ND (ca. 1848-83).

无评级

外国钱币

70602

1613 成交 关注

1841-47安南龙像金币 NGC AU-Details

评级币 AU-Details

外国钱币>金币

70603

20315 成交 关注

ANNAM. 7 Tien, (1820-41).

无评级

外国钱币

70604

2689 成交 关注

ANNAM. 7 Tien, Year 15 (1834).

无评级

外国钱币

70605

1793 成交 关注

ANNAM. 7 Tien, Year 15 (1834).

无评级

外国钱币

70606

2151 成交 关注

ANNAM. 7 Tien, ND (ca. 1841-47).

无评级

外国钱币

70607

9261 成交 关注

ANNAM. 1/4 Liang, ND (1841-47).

无评级

外国钱币

70608

1434 成交 关注

ANNAM. 4 Tien, ND (1848-84).

无评级

外国钱币

70609

717 成交 关注

ANNAM. 4 Tien, ND (1848-83).

无评级

外国钱币

70610

1434 成交 关注

ANNAM. 3 Tien, ND (ca. 1848-83).

无评级

外国钱币

70611

837 成交 关注

ANNAM. 3 Tien, ND (1848-83).

无评级

外国钱币

70612

1315 成交 关注

ANNAM. 2 Tien, ND (1848-83).

无评级

外国钱币

70613

956 成交 关注

ANNAM. 1 1/2 Tien, ND (ca.1848-83).

无评级

外国钱币

70614

329 成交 关注

ANNAM. Tien, ND (1848-83).

无评级

外国钱币

70615

837 成交 关注

ANNAM. Lang Bullion Bar, ND (ca. 1802-20).

无评级

外国钱币

70616

598 成交 关注

ANNAM. Lang Buliion Bar, CD (1922).

无评级

外国钱币

70617

2271 成交 关注

AUSTRALIA. 12 Year Gold Lunar Proof Set, 1996-2007-P.

无评级

外国钱币

70618

2510 成交 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计18页