SBP2015年香港夏拍-纸钞 外币 古钱 金银锭
预展日期 2015年8月17日-8月23日
拍卖日期 2015-08-24 10:00:00
拍卖地点 香港美丽华酒店
成交率 78%
成交金额 966763
专场介绍 SBP2015年香港夏拍纸钞/外币/古钱/金银锭专场,将于8月24日在香港美丽华酒店举行,本场拍品共480件,亮点包括民国2年中国银行五圆样票、1922年香港上海汇丰银行一百元样票、农工商奖牌奖牌全套等。
分类:
编号:
名称: 只看评级 只看裸币 只看成交
拍品图片 拍品资料 拍品编号 成交价 状态

洪武年大明通行宝钞一贯 CMC Extremely Fine 40

无评级

纸钞

50001

7768 成交 关注

洪武年大明通行宝钞一贯。

无评级

纸钞

50002

5079 成交 关注

洪武年大明通行宝钞一贯。

无评级

纸钞

50003

3884 成交 关注

咸丰四年大清宝钞一仟文。

无评级

纸钞

50004

777 成交 关注

咸丰八年大清宝钞贰仟文。

无评级

纸钞

50005

508 成交 关注

咸丰九年大清宝钞贰仟文。

无评级

纸钞

50006

478 成交 关注

咸丰八年大清宝钞伍拾仟文。

无评级

纸钞

50007

5079 成交 关注

咸丰八年大清宝钞百仟文 九五品

无评级

纸钞

50008

19120 成交 关注

咸丰四年户部官票一两。

无评级

纸钞

50009

2151 成交 关注

咸丰四年户部官票拾两。

无评级

纸钞

50010

0 流拍 关注

光绪三十三年大清户部银行一圆。

无评级

纸钞

50011

568 成交 关注

宣统年陕西大清银行贰两。

无评级

纸钞

50012

0 流拍 关注

光绪三十一年贰拾两。

无评级

纸钞

50013

0 流拍 关注

宣统元年上海四明银行伍圆。

无评级

纸钞

50014

0 流拍 关注

民国十五年农商银行伍圆。样张。

无评级

纸钞

50015

538 成交 关注

民国九年中国通商银行伍两。

无评级

纸钞

50016

0 流拍 关注

民国九年中国通商银行伍两。样张。

无评级

纸钞

50017

1195 成交 关注

民国九年中国通商银行伍圆。样张。

无评级

纸钞

50018

896 成交 关注

民国元年中国银行一圆。

无评级

纸钞

50019

2032 成交 关注

民国元年中国银行黄帝像一圆。

无评级

纸钞

50020

0 流拍 关注
首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
每页显示: 共计24页